Wortel trekken

Wortel trekken

Worteltrekken Een bezigheid welke we allemaal van onze school nog herkennen, maar in dit verband praten we over iets anders. Het verwijderen van boomstronken is voor een boer van groot belang. De machines op een akker kunnen zomaar er op ‘stuk’ lopen. De...
Boom Beheer

Boom Beheer

Boom Beheer In de agrarische sector komt boom beheer veel voor. De noodzaak wordt vaak ingegeven doordat het grondgebruik natuurlijk efficient dient te zijn, terwijl iedere agrarier het besef van een goede balans met de natuur...
Veldwerk

Veldwerk

Aangesloten Bedrijven Geplante Bomen Gerooide Bomen Ieder seizoen heeft voor de akkerbouwer zo zijn eigen aanpak nodig. In het voorjaar is het verzorgen en snoeien van de belendende boomrijen een tijdrovernede bezigheid. Giel heeft meerdere jaren ons veel werk uit...