112 Boom Service

Acuut preventief ingrijpen

Een boom kan oud worden. Veel ouder zelfs dan veel mensen, maar ook een boom kan door ziektes en plagen aangetast raken. Daardoor kan er gevaar ontstaan voor de omgeving. Dan is acuut ingrijpen soms nodig.

Stormschade

Nu het weer dat steeds grilliger lijkt te worden, kan er schade ontstaan na een hevige storm. Ook dan sta ik voor u klaar om dit op te lossen.

 

Direct contact 24/7

Als er acute dreiging is voor u of uw omgeving, dan kunt mij bellen. Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. U kunt mij telefonisch bereiken op telefoonnummer: 06 19 47 75 85